سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیامک بهاروند – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عبدالرضا نور یزدان – کارشناس ارشد منابع طبیعی استان لرستان و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
زینب ملکی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده:

شناسایی اشکال ژئومورفولوژیکی یکی از مهمترین گزینه هایی است که به شناخت رخدادهای زمین شناسی و جغرافیایی کمک می کند دراین مقاله به بحث پیرامون ژئومورفولوژی منطقه سپید دشت واقع در شرق شهر خرم آباد پرداخته شده است بدین منظور پس از معرف اجمالی زمین شناسی محدوده مورد بررسی ژئومورفولوژی کلی منطقه و عوامل موثر بر ایجاد آن مورد بحث قرارگرفته اند با توجه به مشاهدات صحرایی فرسایش و هوازدگی سیستمهای زهکشی و هیدرولوژی گسل ها و درزه ها از جمله عواملی هستند که ژئومورفولوژی منطقه را تحت تاثیر قرا رداده اند همچنین زمین لغزش ها گسل ها و چشمه های گسلی راک فالها، تالوس ها و … از اشکال ژئومورفولژیکی هستند کهبه کرات در سطح منطقه دیده می شوند و هریک به نوبه خود ساختار ژئومورفولوژی منطقه را رقم میزنند.