سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علیرضا صالحی پور میلانی – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی،سازمان زمین شناسی کشور،مدیریت زمین شناس
سمیه ذهاب ناظوری – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی،دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران

چکیده:

مناطق ساحلی هرچند به دلیل زمینه های مساعد محیطی در طول تاریخ بستر مناسبی را برای فعالیت های اقتصادی بشر فراهم نموده اند با این حال ازدیدگاه دانش ژئومورفولوژی به عنوان محیط ناپایدار و دینامیکی که چهره ناهمواری در آن تحت تاثیر انرژی ورودی نسبتا بالا در قالب عوامل مورفوژنز همواره دستخوش تغییر و تحول بوده اند شناخته شده است با تحول علوم مختلف به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم دامنه مطالعات ژئومورفولژی ساحلی نیز از مباحث نظری و توصیفی فراتر رفته و مباحث کمی دقیق و جامع از ویژگی های محیط ساحلی مطرح شده است این مطالعات نقش به سزایی درطراحی سازه ها و تاسیساتمربتط با دریا، کنترل و حفاظت ا زسواحل مدیریت و مهندسی سواحل و برنامه ریزی در محیط ساحلی دارد بندر دیر یکی از شهرهای استان بوشهر در جنوب ایران است و بزرگترین اسکله صیادی در سطح کشور در بندر دیر واقع است و انواع ماهیان خوراکی و تجاری دراین منطقه صید می شود. دراین مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS LISS IV با قدرت تفکیک ۵٫۸ متر در نرم افزار Envi,i1wis ژئومورفولوژی ساحلی بندر دیر بررسی و با مطالعات میدانی صحت این داده ها مورد بازبینی قرارگرفت.