سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان فرح بخش – دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدسعید قنادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نادر فتحیان پور – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
اردشیر هزارخانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

منطقه جنوب غرب یزد به لحاظ زمین شناسی و کانه زایی یکی از مناطقی محسوب می گردد که همواره در اولویت کارهای اکتشافی قرار داشته است. کانسار مس پورفیری دره زرشک واقع در ج نوب غرب شهر یزد بر روی یکی از زون های تکتوتیکی و فعال ایران مرکزی به نام زون ارومیه دختر واقع شده است. توده نفوذی کانسار دی این منطقه از نوع گرانودیوریت – دیوریت است که با سنگ های رسوبی در برگرفته شده است و کانی سازی در توده نفوذی آذرین و در همبری سنگ های رسوبی انجام پذیرفته است. هدف از انجام این مطالعه تعیین محل کانسار و میزان پراکندگی آن با استفاده از ژئوفیزیک اکتشافی در محدوده مورد نظر می باشد. به این منظور روش مغناطیس سنجی در کل محدوده و جهت تعیین پراکندگی کانی سازی و روش های مقاومت سنجی و قطبش القایی بر روی پروفیل های منتخب جهت مشخص نمودن گسترش عمقی کانسار مورد استفاده قرار گرفتند.