سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد یوسف وند – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
سیدوحید شاهرخی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
محمدرضا هزاره – سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور
احمد احمدی خلجی – گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان

چکیده:

ناحیه مورد مطالعه در شمال استان یزد قرار گرفته است و شامل برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ خرانق می باشد. سنگهای این ناحیه به همراه سنگهای آذرین طبقاتی با ضخامت بیش از ۲۰۰۰ متر وجو دارد که از کامبرین زیرین تا عهد حاضر را شامل شدهاند. برای شناسای عناصر و آنومالی های این ناحیه ۱۱۳۲نمونه در سازمان زمین شناسی توسط دستگاه ICP مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت.بعد از چک زونها،جمع آوری نمونه های سنگین و یکپارچه سازی اطلاعات ۵ اولویت برای اکتشاف ژئوشیمیایی مشخص شد که شامل آنومالی های سرب،روی،مس ومنگنز ،لیتیم ،توریوم،لانتانیوم و آرسنیک بوده که به صورت آنومالی های در سنگهای رسوبی می باشند.