سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داور ابراهیمی – دانشجوی دکتری، کارشناس پروژه، گروه انرژی های نو، پژوهشگا نیرو
جواد نورعلیئی – پژوهشی، مدیر پروژه، گروه انرژی های نو، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

شهرستان ماکو در شمالی ترین بخش استان آذربایجان غربی قرار داشته و بررسی نشانه های سطحی انرژی زمین گرمایی در این شهرستان اثبات می نماید که منابع این انرژی در شهرستان ماکو نیز وجود دارد. وجود سه چشمه آبگرم در اطراف شهر شوط و روستای باش آندی به همراه رخنمون رسوبات تراورتنی که آنها نیز بر اثر فعالیت چشمه های آبگرم بوجود آمده اند، از جمله مهمترین آثار وجود منابع انرژی زمین گرمایی در اعماق منطقه می باشند. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی انجام شده در خصوص چشمه های آبگرم شهرستان، مشخص گردید که سیال مخازن زمین گرمایی مربوطه متعلق به خانواده آب های بیکربناته با Mg بالا می باشد، همچنین محاسبات ژئوترمومتری (زمین دماسنجی) چشمه های آبگرم، نشان دهنده دمایی در حدود ٧٢ تا ٧۶ درجه سانتی گراد برای مخزن زمین گرمایی شوط و محدوده دمایی ۵١ تا ۵٨ درجه سانتی گراد برای مخزن باش کندی می باشد.