سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه فریدونی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدهاشم امامی – دانشیار پژوهشکده علوم زمین،سازمان زمین شناسی ایران، تهران
علی خان نصراصفهانی – استادیار گروه پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حسین حجتی – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

آمفیبولیت های منطقه جندق در زیر کمپلکس دگرگونی جندق که شامل انواع شیست و مرمر می باشند دیده می شوند. این آمفیبولیت ها در حقیقت سنگ های بازالتی افیولیت جندق بوده اند. بر اساس نمودارهای ژئوشیمیایی، آمفیبولیت ها بازالت باماهیت ساب آلکالن و روند تولئیتی می باشند ودر نمودارهای عنکبوتی عناصر کمیاب وREEمشابه بازالت هایE-typeهستند. در بررسی و مقایسه آمفیبولیتها باOIBبه نظر می رسد منشا آمفیبولیتها از یک گوشته مشابه E-type در یک محیط ژرف اقیانوسی که روی پلوم گوشته ای قرار داشته ناشی شده است ودرصد ذوب گوشته تدریجا افزایش داشته است