سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
اصغر تیموریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
احمد الوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

محدوده مورد مطالعه دراستان فارس ودر فاصله ۵۵ کیلومتری شهرستان دهبید قرارگرفته است این محدوده بخشی از زون سنندج –سیرجان است.واحد های سنگی رخنمون یافته دراین محدوده شامل واحدهای آذرین خروجی ونفوذی دگرگونی ورسوبی بوده که سن زمین شناسی این واحد ها از تریاس تا کواترنر میباشد .مطالعات ژئوشیمیایی به روش رسوب آبراهه های با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ دراین محدوده به وسعت ۱۸۵ کیلومتر مربع جهت تعیین نواحی امید بخش ومستعد کانی سازی انجام شده است.با بررسی وتعیین مقدار عیار عناصرcu,au,zn,pb درهر واحد سنگی محدوده ومقایسه با سنگ هایی با ترکیب مشابه خود در مقیاس جامع levinson عیار عنصر طلا تنها دررگه های سیلیسی اندکی افزایش یافته است .عیار عنصر مس نیز درواحد های ولکانیکی ورگه های سیلیسی محدوده بالا وقابل توجه می باشد وهمچنین عنصر سرب در واحد های آهکی وعنصر روی در دوواحد آهکی و ولکانیکی بیشترین غنی شدگی را نشان می دهند