سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین حقیرابراهیم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
مهرداد کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
نظرعلی رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

معدن آهن چادرملو در ۶۵ کیلومتری شمال شهرستان بافق و ۱۷۷ کیلومتری شمال شرقی استان یزد واقع شده است. این معدن بخشی از ایالت متالوژنیک بافق- ساغند بوده که سنگ میزبان غالب در این کانسار انواع سن گهای آذرین خروجی تا نیمه عمیق با ترکیب اسیدی نظیر ریولیت، تراکیت و میکروگرانیت بوده که تحت تأثیر فرآیندهای متاسوماتیکی قرار گرفت هاند. از انواع کان یهای مهم حاصل از متاسوماتیسم م یتوان به آلبیت با ماکل شطرنجی، اپیدوت، تورمالین، کلریت،اکتینولیت، بیوتیت سبز، کلسیت، آپاتیت و کوارتز اشاره نمود. مه مترین کانه این کانسار مگنتیت بوده که در بخ شهای کم عمق و سطحی به هماتیت تبدیل شده است. میزان کانه پیریت و کالکوپیریت در این معدن کم بوده و بی شتر به صورت پراکنده در سن گها یافت م یشود. از نظر منشأ این کانسار نظرات متعددی م یباشد که از مه مترین آن به تیپکایرونا م یتوان اشاره کر . د