سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی دراسرایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مرتضی بیک لریان – دانشجوی دکتری عمران دانشگاه تبریز
مهدی خانلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
جعفر قمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

در فعالیت های ژئوتکنیکی به ویژه تحلیل های دینامیکی، تعیین مدول برشی دینامیکی خاک، پیش بینی پاسخ حرکات زمین در ساختگاه های خاکی و غیره، نیازمند آگاهی از مشخصات خاک می باشد. این دانش عموماً در غالب سرعت موج برشی، به عنوان یکی از اساسی ترین پارامترهای مشخصه خاک، بیان می شود. غالباً ترجیح بر این است که این پارامتر دینامیکی خاک به صورت درجا در محل و یا در آزمایشگاه اندازه گیری شود، اما این روش ها همواره در تمام موقعیت ها مقرون به صرفه نمی باشد. هدف از تحقیق حاضر برآورد سرعت موج برشی به روشی غیر مستقیم است. بدین منظور، با استفاده از داده های جمع آوری شده از مطالعات ژئوتکنیکی در نقاط مختلف کشور، رابطه همبستگی جدیدی بین سرعت موج برشی برای خاک های ایران از عدد نفوذ استاندارد با استفاده از ابزار نوین برنامه نویسی ژنتیک ارائه شده است