سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی احمدی فرد – کارشناس گروه آب و فاضلاب شرکت کیسون

چکیده:

اهمیت عملکرد پایدارشبکه های آبیاری زهکشی درکشور به دلیل نقش ویژه آنها درتامین آب کشاورزی وآبادانی کشور موجب شده که مهندسان عمران و آبیاری با مطالعات دقیق تر زیرساخت ها نسبت به شناسایی نقص های فنی و اجرایی پروژه های آبیاری اقدام نمایند عواملی نظیر شرایط ژئوتکنیکی بستر کانال کیفیت مصالح مصرفی کیفیت اجرا تاثیرعوامل محیطی کیفیت آب نحوه بهره برداری و نگهداری ا زکانالها همگی ازمهمترین عواملی هستند که می توانند موجب کاهش کارایی شبکه های آبیاری زهکشی درکشور گردد شرایط مناسب ژئوتکنکیی بستر کانال ها و نیز اجرای مصالح مناسب مابین پوشش بتنی لاینینگ کانالها و بتسر خاکی کانالها تا حدود زیادی میتواند متضمن افزایش عمر بهره برداری از شبکه های آبیاری زهکشی درکشور گردد درکانالهای بتنی به منظور جلوگیری از تخریب های حاصل از پدیده زیرفشار UPLIFT) ویا بالارفتن فشارمنفذی حاصل از نشت آب کانالها به داخل خاک بستر و همچنین جهت جلوگیری از شسته شدن ذرات ریزدانه خاک بستر از بتن متخلخل به عنوان لاهی مناسب بین بستر خاکی کانال و پوشش بتنی لاینینگ که بتواند عملکرد قابل قبولی درشرایط تعریف شده خود داشته باشند استفاده می شود.