سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سپیده ساحلی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه گیلان نویسنده مسئو
محمدرضا خالدیان – هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
اکبر فرقانی – گروه شیمی وحاصلخیزی خاک دانشگاه گیلان
مجتبی رضایی – هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور رشت

چکیده:

افزایش فعالیت های کشاورزی و استفاده بیش از حدکودهای شیمیایی بخصوص نیتروژن در استان گیلان و فروشست آن ها باعث بروز نگرانی از نظر افزایش غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی شده است این در حالی است که کم آبی سالهای اخیر باعث گرایش برنجکاران گیلانی به استفاده هرچه بیشتر از آب زیرزمینی برای تولید گردیده است به منظور بررسی تغییرات مکانی نیترات و پهنه بندی الودگی منابع آب زیرزمینی واقع در مناطق تحت کشت گیلان مرکزی در تابستان سال ۱۳۸۹ نمونه برداری ازچاههای این مناطق به عمل آمد و ازمایشات شیمیایی لازم براساس روشهای استاندارد انجام شد نتایج به دست امده حاکی از آن است که همبستگی مکانی میان نقاط نمونه برداری شده وجود دارد و حداکثر غلظت نیترات درنمونه ها ۱۰ میلی گرم در لیتر اندازه گیری شد که براساس استاندارد غلظت نیترات در آبهای طبیعی و حد استانداردی پیشنهادی اتحادیه اروپا که به ترتیب ۱ و ۲۵ میلی گرم در لیتر است نتایج نشان میدهد گرچه این نقاط دارای غلظت بحرانی نیترات نیستند اما در معرض آلودگی قرار دارند