سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صنم رهنما – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی سار
محمدرضا خالدیان – هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
علی شاه نظری – هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اکبر فرقانی – هیئت علمی گروه شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه گیلان

چکیده:

منابع آب زیرزمینی از جمله مهمترین منابع تامین آب شرب و کشاورزی می باشند براساس بررسی های انجام شده سفره های آب زیرزمینی منبع اصلی تامین آب شرب بیش از ۱٫۵ میلیارد نفر در سرتاسر جهان اند الودگی منابع آبهای زیرزمینی توسط الاینده ها باعث کاهش کیفیت این منابع می گردد و حتی در برخی مناطق احتمال غیرقابل استفاده شدن آن ها را افزایش میدهد فلزات سنگین یکی ازمهمترین الاینده های زیست محیطی به شمار می روند و در اثر فعالیت های کشاورزی ، صنعتی و توسعه شهری میزان فلزات سنگین درمنابع آبی رو به افزایش است دراین تحقیق به بررسی ژئواستاتیستیک وضعیت آلودگی فلزات سنگین چاههای محدوده ی گیلان مرکزی پرداخته شده است پس از انجام مراحل نمونه برداری و اماده سازی نمونه ها برای تزریق به دستگاه جذب اتمی غلظت فلزات سرب، کادمیم، روی و مس درنمونه ها برحسب ppm اندازه گیری شد پردازش داده ها با ا ستفاده از نرم افزار GS+v5.1 انجام شد.