سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپیده ساحلی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی و حاصلخیزی خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه گی
محمدرضا خالدیان – هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
اکبر فرقانی – هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه گیلان
مجتبی رضایی – هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت

چکیده:

آب های زیرزمینی از منابع طبیعی هستند که هم از نظر اکولوژی و هم از نظر اقتصادی حائز اهمیت اند. همزمان با افزایش جمعیت و فعالیت های انسانی از جمله کشاورزی، استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی به خصوص کودهای نیتروژن در فعالیت های کشاورزی استان گیلان و فروشست آن ها باعث بروز نگرانی هایی در مورد کیفیت منابع آب زیرزمینی استان از نظر افزایش غلظت نیترات شده است. به منظور سنجش کیفیت و پهنه بندی منابع آب زیرزمینی از نظر آلودگی نیتراتی و بررسی تغییرات مکانی آن، در زمستان سال ۱۳۸۹ از منابع آب زیرزمینی واقع در مناطق تحت کشت منطقه ی گیلان مرکزی در ۱۰۰ نقطه نمونه برداری به عمل آمد. آزمایشات شیمیایی لازم بر اساس روش های استاندارد مربوط به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که همبستگی مکانی میان نقاط نمونه برداری شده وجود دارد و حداکثر غلظت نیترات اندازه گیری شده موجود در نمونه ها ۳۸ میلی گرم در لیتر به دست آمد که بر اساس استاندارد غلظت نیترات در آب های طبیعی که ۱ میلی گرم در لیتر و حد استاندارد پیشنهادی توسط سازمان جهانی بهداشت که ۵۰ میلی گرم در لیتر است، نتایج نشان می دهد که گرچه غلظت نیترات در نقاط نمونه برداری شده بحرانی نیست، اما آلودگی در آنها مشاهده شده است. از آنجایی که نمونه برداری از مناطق تحت کشت و در فصل پر باران به عمل آمده است، نتایج به دست آمده مؤید انتقال فرم های مختلف نیتروژن موجود در منابع حاوی این مواد به خصوص کودهای شیمیایی و فاضلاب ها به صورت نیترات به سمت سفره آب های زیرزمینی است. پهنه بندی آلودگی نیز نشان داد که بیشترین غلظت نیترات در نمونه ها مربوط به شرق و شمال شرق منطقه مورد مطالعه می باشد