سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک،دانشگاه شهید بهشتی،تهران
سیداحمد علوی – دانشیار گروه زمین شناسی تکتونیک،دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید به
حسین طالبی – دانشجوی دکتری تکتونیک،شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب، اهواز

چکیده:

جهت تعیین خصوصیات هندسی در رده بندی چین خوردگی میدان نفتی رگ سفیداز برش های عرضی عمود بر محور تاقدیس بر روی جدیدترین نقشه های خطوط تراز زیر سطحی و نیمرخ های لرزه ای دو بعدی استفاده شده است که براساس این اطلاعات می توان دریافت که تاقدیس زیر سطحی رگ سفید یک تاقدیس نامتقارن و به عنوان یک چین مرتبط با گسل از نوع انتشار گسلی دانست،و ساختارهای زیر سطحی هندیجان ایذه و گسل تراستی پیشانی زاگرس (ZFF) در دامنه جنوبی میدان،با شکستن رمپ اصلی و ایجاد رمپ جانبی (Lateral Ramp) باعث چرخش کوهانک غربی میدان شده است،دراین پژوهش سعی شده است با استفاده از برش های عرضی در بخش شرقی،میانی و غربی تاثیر این ساختارهای زیر سطحی را بر روی این تاقدیس بررسی نمود.