سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه وفایی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا- همدان
محمد معانی جو – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا- همدان

چکیده:

بررسی فسیل های موجود در سنگ های رسوبی هر منطقه، شاهد خوبی برای تعیین سن سنگ های آن منطقه می باشد.کانسار سرب-نقره آهنگران از لحاظ تقسیم بندی تکتونیکی و ساختمانی در زون سنندج-سیرجان واقع شده است. کانسارآهنگران در سنگ آهک های ماسه ای- دولومیتی کرتاسه پایینی قرار دارد که با فیلیت های کوارتزی و اسلیت ها و فیلیت های ژوراسیک هم پوشانی دارد و سن تشکیلات در برگیرنده کانسار آهنگران با توجه به میکروفسیل های موجوددر واحدهای آهکی، کرتاسه پایین می باشد. در محدوده کانسار به جز آثار ضعیفی از توفیت های سبز، اثری از سنگ های آذرین دیده نمی شود. در آهک های پلیتی کرتاسه زیرین در منطقه که عمدتا دارای لایه های شیل و مارن است، فسیل اربیتولینا در بخش پایینی آن و فسیل رودیست در بخش های فوقانی آن گزارش شده است