سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم ثنایی قهی – دانشجوی کارشناسی کارتوگرافی، دانشگاه تهران

چکیده:

جنرالیزاسیون به معنای کاهش سیستماتیک اطلاعات جغرافیایی است که ارتباط تنگاتنگی با مقیاس دارد؛ به این معنی که کاهش مقیاس، همراه با کاهش سطح اطلاعات بوده و با اشکالاتی همچون جابجایی، درهم آمیختگی و پیچیدگی در حین عملیات جنرالیزاسیون مواجهمی شود. سوالات اساسی که همواره در جنرالیزاسیون با آن مواجهیم این است که چرا، چه هنگام و چگونه باید جنرالیزاسیون انجام گیرد.در پاسخ به نحوه چگونگی انجام عملیات جنرالیزاسیون عوارض خطی، که موضوع این مقاله نیز می باشد، همواره مدلها و الگوریتمهایی از سوی کارتوگرافها و محققین ارائه شده است که اساس آن بر عملگرهای جنرالیزاسیون استوار است. تشریح چگونگی جنرالیزاسیون عوارض خطی با استفاده از الگوریتمهای ارائه شده توسطwang و peucker -Douglas و بررسی کارایی الگوریتمهای ارائه شده از اهداف این نوشتار بوده که با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از نوشتارهای لاتین در این زمینه، سعی شده است به مزایا و معایب الگوریتمهای اشاره شده و با ارائه نمونه های عملی در محیطArc GIS به بررسی و نتیجه گیری نحوه عملکرد الگوریتمهای ذکر شده پرداخته شود.