سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی رسولی یزدی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حاجی آقازاده – دانشجوی کارشناسی
علی ناصراسدی – مربی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مفهوم اطلاعات که ما امروزه از آن استفاده می کنیم نقش مهمی را در جامعه معاصر ایفا می کند توسعه و استفاده روزافزون از شبکه های کامپیوتری از اواخر جنگ جهانی دوم و ظهور علم اطلاعات به عنوان یک رشته در دهه ۱۹۵۰ شواهدی براین توجه و استفاده هستند یک روش بهتر و قدرتمند برای پردازش اطلاعات پیش رویمان براساس فیزیک کوانتومی می باشددراین مقاله به بیان تاریخچه و تفاوتهای کامپیوترهای کوانتومی و کلاسیک می پردازیم و نحوه برقراری ارتباط را در کامپیوترهای کوانتومی شرح میدهیم پردازش ماشینی اطلاعات درهرشکلی برمبنای دیجیتال ومحاسبات کلاسیک انجام می شود اما روش بهتر برای پردازش اطلاعات براساس مکانیک کوانتومی می باشد این روش جدید با ویژگیهایی همراه است که آن را از محاسبات کلاسیک بسیار متمایز می سازد اگرچه محاسبات دانشی است که اساس تولید آن در ریاضیات بود اما کامپیوترها سیستمهایی فیزیکی هستند و فیزیک در آینده این دانش نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.