سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر
افشین دانه کار – استادیار دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی
احسان کامرانی – استادیار دانشگاه هرمزگان
بیت الله محمودی – کارشناس ارشد منابع طبیعی

چکیده:

رویشگاه سیریک از منحصربفردترین اجتماعات مانگرو در کشور و در استان هرمزگان است که توده های چندل Rhizophora mucronata) در کنار اجتماعات حراAvicennia marina جنگلی آمیخته را پدید آورده اند و علاوه بر ساختار جنگلی متفاوت، جلوه های زیستی متمایزی از دیگر رویشگاه های مانگرو کشور در آنها دیده می شود . در این مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS سال ۲۰۰۴ و نمونه برداری میدانی، نوع ساختار و ترکیب رویشگاه مشخص گردید . بررسی ساختار جنگل های مانگرو در رویشگاه سیریک نشان داد در این منطقه سه نوع توده جنگلی به صورت چندل خالص در کناره خورهاو نزدیک آب، توده خالص حرا در انتهای رویشگاه در جبهه خشکی و توده آمیخته چندل و حرا که در بین این دو توده واقع شده است. در این مطالعه مساحت توده های خالص حرا ۲۷۲/۶ مساحت توده های خالص چندل ۴۳/۹ و وسعت توده های آمیخته۳۲۶/۷ هکتار تعیین گردید که در مجموع وسعت رویشگاه جنگلی سیریک در این بررسی ۶۴۳/۲ هکتار محاسبه شد . بررسی پراکنش اجتماعات مانگرو در این رویشگاه نشان داد از سمت شرق به غ رب رویشگاه، استقرار توده های چندل بیشتر می شود . این وضعیت با نزدیک شدن به استقرار توده های چندل در کنار خورها به خصوص خورهای بزرگ کاملاٌ مشخص است