سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

معینه السادات حجازی – دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای اسلامی
سمانه علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

مسائل مختلفی درحفظ هویت و ایجاد همبستگی عاطفی اجتماعی جامعه موثر است از این میان می توان به نقش عمده بناهای مذهبی به عنوان یکی از مکانهای هویت بخش و ارتقا دهنده فرهنگ اسلامی اشاره نمود بناهای مذهبی دربسیاری از شهرهای کشوراسلامی ایران به عنوان یک عامل شاخص هویت شهری شناخته می شود دراین راستا می توان نقش امام زاده ها را درتثبیت هویت و فرهنگ اسلامی بیان نمود بناهای امام زاده ای از دیرباز سبب جذب جمعیت و تلاقی افکار و فرهنگ مردمی است که بخشی از باورهای اعتقادی و مذهبی شان درآن تجلی پیدا می کند آمل شهری استکه امام زادگان و حکیمان بزرگیدرآن می زیسته اند مدفنه این بزرگان درطول تاریخ مورد احترام بوده و آرامگاه های زیبایی برمزای انان بناگردیده است یکی از بزرگان میرقوام الدین مرعشی است که مرقد او معروف به امام زاده میربزرگ درکنار بازار قدیمی شهر امل می باشد ارامگاه فعلی او دردوران صفویه بنا گردیده است. دراین پژوهش میدانی و کتابخانه ای ویژگیهای کالبدی معماری و چگونگی تاثیر گذاری فضای امام زاده میربزرگ برتداوم هویت شهری مورد مطالعه توصیفی تحلیلی قرارمیگیرد.