سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین قنادزاده – دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان، رشت
علی قنادزاده – استاد شیمی فیزیک، دانشگاه گیلان، رشت
صدیقه عباس نژاد – کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

چگالی، حجم مولی اضافی، حجم مولی جزئی و حجم مولی جزئی اضافی برای سیستم دو جزئی ۱ و ۳- بوتان دی ال +۲-اتیل-۱- هگزانول در دمای ۲۹۸/۲ کلوین بدست آمده است. نتایج نشان می دهد که داده های حجم مولی اضافی سیستم ۱ و ۳- بوتان دی ال+۲-اتیل-۱- هگزانول مقادیر مثبت و منفی داشته که مقدار منفی حجم مولی اضافی با افزایش کسر مولی ۱ و ۳- بوتان دی ال به سمت ۱ بدست می آید. حجم مولی اضافی سیستم دو جزئی ۱ و ۳- بوتان دی- ال+۲-اتیل-۱- هگزانول با مرتبه پنجم از معادله ردلیچ- کیستر برای تعیین همبستگی نتایج محاسبه شده است. مقدار انحراف استاندارد برای پارامتر تطبیق در معادله ردلیچ- کیستر ۰/۰۲۶۵ بدست آمده است.