سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جواد خسروی – کادشنای ارشد رشته ژنتیک و اصلاح نژاد دام
مجتبی آهنی آذری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید حسنی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا خان احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:

گیرنده های β۳آدرینرژیک در بافت های چربی سفید و قهوه ای به وفور یافت می شوند و در تنظیم انرژی بدن نقش عمده ای دارند. یافته های اخیر حاکی از آن است که وجود چند شکلی در این ژن با صفات تولیدی نظیر: وزن تولد، نرخ رشد، اجزای لاشه، قدرت بقا در مقابل سرما خوردگی، میانگین استحکام فیتیله پشم و مقدار پشم تولیدی مرتبط است. دراین مطالعه یک قطعه ۲۶۳ بازی از ژن گیرنده های ۳β آدرینرژیک در گوسفندان نژاد زل استان گلستان به روش PCR-SSCP مورد بررسی قرار گرفت. هشت الگوهای باندی بدست آمده از A تا H نامگذاری شدند و به ترتیب دارای فراوانی ۱۲/۰، ۱۰/.، ۲۲/.، ۱۲/.، ۱۲/.، ۰۶/.، ۱۸/.، ۰۸/. بودند.