سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

عطااله براهویی – دانشگاه پیام نورخاش
اسداله ریگی – ستادنظارت گمرکات استان س و ب

چکیده:

ساختاراقتصادی دنیای امروزبا گذشته بطوراساسی تفاوت دارد شاخصهای سخت افزاری و دارایی های مشهود که دیروز درجایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری ابداع خلق محصولات جدید و دارایی های نرم افزاریدادها ست لذا توسعه اقتصادی دنیای امروز برپایه نوآوری وخلاقیت و استفاده از دانش استوار است این اقتصاد را اقتصادمبتنی بردانش یا اقتصاد دانش محور میگویند خلاقیت به عنوان سنگ بنای نوآوری و نوآوری به عنوان پیش فرض افزایش تولید و رشد اقتصادی نه به صورت مفاهیم جداگانه بلکه به صورت ارکان یک سیستم درکنار یکدیگر نتایج مطلوب یک اقتصادپویا را رقم می زنند برای یک کشوربه عنوان یک کل نوآوری برای موفقیت و رشد تقویت شده یک عامل کلیدی تلقی میشود مفهوم نوآوری نه تنها شامل ایجاد و تجاری سازی دانش جدید به عنوان مثال اختراع تلفن همراه بلکه همچنین شامل اشاعه و جذب دانش موجود به عنوان مثال اجرای بهترین تکنیکهای مدیریت اجرا و استفاده از روشهای تولید مدرن می باشد دراین میان بسیاری از مفاهیم دیگر نی زدرکنار آ«ها قرارمیگیرند.