سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آرزو محمدی – دانش آموخته کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران
فاطمه محمدزاده – مدرس دانشگاه پیام نور جلفا و زنوز
فاطمه محمدی – دانشجوی دوره کارشناسی علوم اجتماعی _پژوهشگری دانشگاه پیام نور گنبد کا

چکیده:

استفاده ازرسانه های ارتباطی جهانشمول و فراگیر مانند اینترنت ماهواره و … به یکی ازابعاد مهم زندگی تبدیل شده است طیف وسیعی ازکاربران اینترنت درجهان و مطابق براورد آخری امارها درایران را جوانان تشکیل میدهند قرار داشتن درمرحله حساسی تحت عنوان دوره جوانی موجب شده است تا کاربران جوان اینترنت به عنوان یک حوزه مهم مورد بحث و بررسی محققان ازحوزه های مختلف قرارگیرند هدف ازانجام این پژوهش حاضربررسی چرایی و چگونگی پیامدهای استفاده ازاینترنت برقشرجوان است روش مورد استفاده مطالعه تحلیلی ـ مقایسه ای می ابدش به منظور تدقیق بیشتر تئوری کنش ارتباطی هابرماس و نظارت اجتماعی هیرشی اتخاذ گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که اینترنت دارای پیامدهای زیستی جسمانی روانی و اجتماعی ـ فرهنگی برای فردوخانواده است.