سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی ربیعی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه پیام ن
زهرا نظریان – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

تحولات عمده و بنیادین در آموزش و گذر از نظام آموزش سنتی به آموزش فرانوین مشکلات و فرصت های بسیاری را پدید به عنوان روش های برتر یادگیری در « یادگیری الکترونیکی » و « آموزش از راه دور » آورده است ؛ در این میان مفاهیمی چون آموزش در عصر دانش و آگاهی، معرفی و توسعه ی آن ها در کشور به عنوان ضرورتی در تحقق سند چشم انداز توسعه ی ۱۴۰۴ (توسعه ی مبتنی بر دانایی) مطرح شده اند . در این راستا استفاده از تکنولوژی اینترنت به عنوان رسانه ای موثر در توسعه ی آموزش الکترونیکی همواره مورد توجه بوده است. این مقاله کوششی جهت کشف چالش های استفاده از تکنولوژی رایانه ای و اینترنت در نظام آموزشی ایران است که به صورت توصیفی – پیمایشی و از طریق مطالعه اکتشافی متکی بر مصاحبه عمیق با متخصصان و نیز ابزار پرسشنامه حاصل شده است. نتایج نشان می دهد که موانع فرهنگی و اجتماعی از بالاترین میزان تاثیرگذاری برخوردار بوده و موانع ساختاری ، آموزشی ، اقتصادی و حقوقی و قانونی در رده های بعدی قرار گرفته اند؛ همچنین در هر دسته از موانع ، مهمترین عوامل از دیدگاه صاحب نظران مشخص و ارائه گردیده است.