سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق – قدر
علی عاملی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق – قدر
محمدتقی عاملی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق – قدر
مازیار جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق – قدر

چکیده:

در جامعه امروزی صنعت برق بعنوان زیر ساخت اساسی برای توسعه اقتصادی اجتماعی شناخته می شود .از طرفی حفظ ایمنی، پایداری، برنامه ریزی و بهره برداری بهینه از شبکه تولید و انتقال برق به عهده دیسپاچینگ ملی می باشد . تجهیزات مراکز کنترل در سیستم فعلی از منظر سخت افزار و نرم افزار در مقایسه با تجهیزات مدرن قابل دسترس دارای سرعت و کیفیت پایین بوده ضمن اینکه سیستم کنترل موجود از قابلیت اطمینان کمتری برخوردار می باشد همچنین قابلیت گسترش بیش از این در شبکه فعلی را نیز ندارد. نرم افزار های بکار برده شده نیز با توجه به روش های مدرن بهره برداری امروزی و اعمال بازار رقابتی منصف، جوابگو نبوده و برای این منظور پیش بینی نشده اند. برای دسترسی به شبکه مطمئن پایدار و اقتصادی بایستی از سیستم کنترلی فراگیر و سریع بهره گرفت.در این مقاله محدودیت های سخت افزاری و نرم افزاری سیستم دیسپاچینگ موجود مطرح شده و راهکارهای ارائه شده توسط شرکت زیمنس جهت بهبود دیسپاچینگ شبکه آینده ایران معرفی شده است.