سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل روحانی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور دامغان
میثم مدرسی – کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

محیط کسب کار در یک تعریف کلی، مجموعه عواملی است که بر عملکرد بنگاه تأثیر می کذارد اما مدیر نمی تواند ان را به آسانی تغییر دهد. اگر یک کارآفرین دانش کافی و مناسبی ازمحیط کسب و کار داشته باشد قادر به راه اندازی و اداره موثر یک کسب و کار می باشد و از ریسک ها اجتناب ورزیده و نرخ موفقیت او افزایش می یابد. محیط کارافرینانه مساعد تأثیر بالقوه بر رشد پایدار و بلند مدت یک منطقه دارد. از سوی دیگر از طریق تحقیق بروی محیط کارآفرینانه می توان دریافت که چرا و چگونه محیط کارآفرینانه می تواند بر کسب و کار تاثیر بگذارد. بنابراین هدف مقاله حاضر ارزیابی محیط کار افرینانه حاکم بر کسب وکار ایران و بررسی چالش های موجود در این زمینه می باشد.جامعه پژوهش کارآفرینان مستقر در پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه تهران هستند که به صورت گزینشی ۲۰ شرکت، شامل ۱۰ شرکت نوپا و ۱۰ شرکت تثبیت شده انتخاب شدند و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته بر مبنای مدل مفهومی GEM اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. نتایج بدست آمده حاکی از ان است که علیرغم تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر از سوی دولت برای بهبود محیط کسب و کار، محیط کسب و کار در ایران همچنان در وضیت نا مطلوبی به سر می برد. در پایان با توجه به نتایج پزوهش، پیشنهاداتی جهت بهبود فضای کسب و کار در ایران ارائه شده است.