سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بنت الهدی فرخ نژاد – اهواز،دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی دانشگاه آز
سیاوش شجاع پوریان – اهواز،فرهنگ شهر،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،استاد
منصور عطاشنه – اهواز،دانشگاه شهید چمران،عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران،استاد مشاور

چکیده:

ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به عنوان یک قانون عام در حوزه حفاظت از محیط زیست محسوب می گردد. این ماده اقدام به جرم انگاری جرایم زیست محیطی و جرم تهدید علیه بهداشت عمومی و تعیین مراجع صالح در این خصوص نموده است. با وجود مفید بودن این ماده قانونی و پر نمودن خلاء های جرم انگاری با توجه به معنای عام خود در حوزه حفاظت از محیط زیست، اما این ماده از جهاتی دارای نقص می باشد. از جمله نقایص این ماده می توان به عدم تعیین مجازات برای معاون جرم و عدم جرم انگاری شروع به جرم نام برد. همچنین تعیین یک نوع مجازات و آن هم حبس تا یک سال علاوه بر اینکه با توجه به انواع جرایم مناسب نمی باشد، عملاً در خصوص اشخاص حقوقی که متولیان اصلی آلودگی علیه بهداشت عمومی و محیط زیست هستند نیز قابل اجرا نمی باشد. در راستای حفاظت از محیط زیست آموزش مسئولان و متولیان حفاظت از محیط زیست که مردم می باشند، تعیین مجازات مناسب با جرم و گماردن قضات و ضابطین متخصص می تواند در پیشگیری و مقابله علیه متخلف جرایم زیست محیطی موثر باشد.