سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجتبی میرزاکاظمی – رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه ۸ تهران
سمیه غلامعلی زاده – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز و کارشناس فضای سبز شهر

چکیده:

موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی یکی از چالش های جدی اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش کشاورزی در ارزش تولید ناخالصکشور و ارزش صادرات غیر نفتی و اشتغال کشور، کاهش ضایعات می تواند علاوه بر افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد امنیت غذایی از اهمیتبالایی برخوردار باشد. اهمیت این مسئله تا اندازه ای است که سیاست مداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم در صدد بر آمدند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت وداشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد راه کارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از افزایش ضایعات محصولات کشاورزی بررسی و ارائه شود و نیز آگاهیهای عمومی در جهت کاهش ضایعات مورد توجه قرار گیرد. در مقاله حاضر که به صورت مروری تهیه شده است، به شرح معضل ضایعات محصولات کشاورزی می پردازیم و اثرات این معضل را در اقتصادکشور مطرح می کنیم. همچنین از آنجا که مسئله کیفیت بسته بندی و برقراری بازاریابی مناسب از جمله موارد مهم در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی است، توجه ویژه به این امر نیز ضروری به نظرمی رسد. در حقیقت هدف این مطالعه بر این است که اهمیت جلوگیری از ایجاد ضایعات محصولات کشاورزی بیشتر شکافته شود و نیز روش های اقتصادی جلوگیری از ضایعات مورد تجزیه و تحلیل وبررسی قرار گیرد و مناسب ترین راهکارها برای این امر ارائه شود