سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه پالیزبان – مدرس دانشگاه پیام نور واحد دره شهر
کیانوش ملکیان –
معصومه عموزاده – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد دره شهر
فریبا چترزرین – مدرس دانشگاه پیام نور واحد دره شهر

چکیده:

انچه که پژوهش حاضر دنبال کرده است بررسی اجمالی پدیده شکاف نسل و جستجوی راهکارهای پیشنهادی جهت تخفیف شکاف نسلی درنظام آموزشی برگرفته از اسلام است روش گردآوری داده ها دراین پژوهش ا زنوع مطالعه کتابخانه ای و منابع تحقیق الکترونیکی می باشد یافته های پژوهش حاضر نشان داد مهمترین چالشهای روبرو نظام تربیتی عبارتنداز عدم وجود دانش مخاطب شناسی ازبین رفتن حلقه های واسط ازبین رفتن ادبیات گفتاری مشخص ضعف تحلیلی محیطی از سوی تربیت کنندگان ازجمله مهمترین راهکارهای پیشنهادی عبارتندازضرورت مخاطب شناسی ازسوی دست اندرکاران تعلیم و تربیت داشتن دانش روانشناسی تربیتی ایجاد حلقه های واسطه افراد نزدیک به گروه سنی مورد نظر تغییر ادبیات گفتاری با جوانان و نوسازی مفهوم ها استفاده ازگفتگوی نسلها موقعیت شناسی استفاده از قوت ها و فرصت های محیطی و ازبین بردن و یا کاهش ضعف ها و تهدیدهای محیطی