سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

عبدالرضا باقی – مدرس و مدیر مرکز معراف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده:

در این نوشتار ابتدا به اختصار ، نگاهی تاریخی به اصل امر به معروف و نهی از منکر شده است سپس این دو مفهوم در عرف دینی مورد تعریف قرار گرفته و تلاش شده است مفهوم دینی این دو واژه از مفهوم عرفی جدا گردد. در ادامه با توجه به مفهوم مورد نظر و با تقسیم معروف و منکر به معرفتی ، ارزشی و رفتاری مصادیق هر کدام به تفکیک و تفصیل به ویژه در آیات قرآنی مورد کاوش و برسی قرار گرفته است سپس با برگرداندن منکرات به نوعی نگرش ماکیاولیستی و لیبرالیستی این دو نگاه به اختصار نقد شده است و با مروری بر آثار انجام و ترک این اصل در پایان به بایسته و نبایسته های اجرایی و عملی در مسیر احیای معروف و اماته منک پرداخته شده و سرانجام این مقاله با اشاره فهرست وار به موانع رشد و گسترش اصولی این اصل دینی به پایان آمده است. بیان بایسته ها و نبایسته ها و موانع به منزله جمع بندی و نتیجه گیری نیز می باشد.