سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی اخوان صفار – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گروه مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطا

چکیده:

امروزه اطلاعات و دانش سرمایه اصلی و عامل اساسی رشد و توسعه یک جامعه بشمار می آید تا آنجا که شعار اصلی این عصر دانایی، توانایی است می باشد. اطلاعات، ابزار و عامل اساسی به کارگیری دانش در عصر حاضر است. حقیقت این است که شاغلان بخش اطلاعات از بزرگترین طبقات فعال فناوری اطلاعات و از مهم ترین و عمده ترین ساختارهای موجود در جامعه امروز جهانی است. فن آوری اطلاعات در دنیای امروز، ضامن بقا و تداوم فعالیتهای یک سازمان است و بدون بهره مندی از آن نه تنها امکان استفاده از روش های نوین در سازمان فراهم نمی شود بلکه امکان رقابت با سازمان های دیگر نیز از میان خواهد رفت. از آنجا که موقعیت و شیوه بخش نفت از یک سو و ضرورت بهره مندی از شیوه ها و روش های نوین از دیگر سو، مجهز شدن بخش نفت را به فناوری اطلاعات اجتناب ناپذیر ساخته است، لازم است ارتباط تنگاتنگ و موضوعی بین بهره مندی و استفاده از فن آوری اطلاعات و نیز استفاده از روش ها و راه حل های نوین اجرایی عملیاتی در اولویت قرار گیرد و ترجیحاً در برنامه ریزی آموزشی مهندسی نفت محفوظ گردد. همچنین لازم است تا چالش های فناوری اطلاعات در ایران در این حوزه اساسی و مهم مورد بررسی قرار گیرد. در این مقلاه پس از بررسی ضرورت استفاده از فن آوری اطلاعات در صنایع نفت و گاز کشور چالش ها و مشکلات پیش روی پروژه های فن آوری اطلاعات در این حوزه را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و یکی از محدودیتها که بحث امنیت فن آوری اطلاعات است را مورد بررسی قرار می دهد و در آن به بررسی نقش مهم سیاست های دولتی در مقوله امنیت فناوری می پردازد. همچنین اقداماتی که در جهت تهیه استراتژی ملی امنیت سایبر می شود انجام داد و گروه هایی که به وجود آمده اند را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان قانون جرائم و تخلفات در زمینه امنیت فناوری اطلاعات می پردازیم. در نهایت نیز اقداماتی که می توان برای تأمین امنیت اطلاعات انجام داد را توضیح خواهیم داد