سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منیره لطفی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا
مینو احمدیان –

چکیده:

ذات وسرشت انسان به گونه ایست که زیبایی را دوست دارد و جذب آن می شود دراین میان محیط طبیعی نقش بسزایی را ایفا می کند و با افرینش مناظر زیبا درجای جای کره زمین زمینه های جذب گردشگر را مهیا می سازد مناطقی که گردشگران زیادی را به خود جذب می کند میتواند منافع زیادی برای اهالی آن داشته باشد اما درصورت نداشتن مدیریت صحیح ممکن است درعین حال ضررهای جبران ناپذیری به محیط طبیعی و ساکنین وارد کند درمقاله حاضر جنبه های مختلف روابط چشم انداز و گردشگری درشهربانه با استفاده ازروش تحقیق میدانی مشاهده ای تصویربرداری و کتابخانه ای مورد بررسی قرارگرفته و نتایج حاصل نشان میدهد که شهربانه درعین حال که یک شهر مرزی تجاری محسوب می شود دارای چشم اندازهای طبیعی بسیارزیبایی می باشد و این دو عامل به همراه مهمان نوازی مردم شهر زمینه های جذب گردشگر و سرازیرشدن سرمایه به این شهر را فراهم کردهاست