سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد حمزه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
منصوره مسلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

اهمیت صنعت گردشگری برای ایجاد عواید و تحول اقتصادی درسطح محلی ملی و بین المللی برکسی پوشیده نیست دولت ها مختلف با علم براین مهم تلاش پیگیرانه ای را جهت بهره مند از اشکال مختلف توریسم و پتانسیلها بعمل آورده اند ایران با داشتن جاذبه های متعدد گردشگری جایگاه ارزشمندی را دارا بوده و جای جای این کشور کهن می تواند بستری برای توسعه فعالیت های گردشگری قرارگیرد یکی از این مناطق را میتوان خطه زیبای چابهار دانست دراین مقاله سعی شده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی گوشه ای امکانات و توانمندی های منطقه چابهار با محوریت و نقش ارزنده منطقه ازاد ارایه شود نتایج تحقیق مبین این نکته است مناطق ازادب ا توجه به دارا بودن برخی از زیرساخت ها و تسهیلات می تواند به عنوان عاملی تاثیر گذار برفعالیت هامنجمله گردشگری محسوب شود شهرستان چابهار نیز درزمینه گردشگری محل تجمع تضادها دانست بهشت گردشگری که درآن منطقه باستانی تیس فرهنگ بکر مردم محلی بلوچ درکنار فرهنگ جدید و مختلطی که به علت حضور منطقه ازاد بوجود آمده و وجود دریای زیبای عمان و سواحل دیدنی آن ازیک سو و وجود مناطق کوهستانی با کوههای مریخی جنگلهای مانگرو و چندل و حرا بازارهای سنتی درکنار بازارهای بزرگ صنایع دستی همراه با محصولات صنعتی و تجاری زیست گاه گونه های نایاب جانوری همچون تمساح پوزه کوتاه گاندو انواع نهنگ ها و دلفین ها از فرصت های این منطقه محسوب میگردد که با محوریت و نقش ارزشمند منطقه آزاد می توانددرسطح منطقه ای ملی و حتی بین المللی ایفای نقش کند.