سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خدارحم بزی – استادیار دانشگاه زابل
فاطمه مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

گردشگری یکی ازمنابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال درجهان به شمارمی آید بطوریکه بسیاری ازآن به عنوان صنعت اول دنیا یاد می کنند درسالهای اخیر گردشگری به عنوان صنعت بدون دود منبع درامد سرشار از تجارت جهانی و عنصر مهمی دربهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداخته های بسیاری ازکشورها شدها ست رشد قابل توجه و چشمگیر گردشگری درپنجاه سال اخیر نشان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است به گونه ای که با ورود هرگردشگر زمینه اشتغال ۳تا۵ نفر ایجاد می شود زابل با داشتن جاذبه های گردشگری فراوان می توانددرجلب گردشگران افزایش اشتغال دراین شهر مرزی و کاهش جرائم و فقر و افزایش امنیت کمک شایان توجهی کند امروزه به جرات می توان گفت امنیت درمرز اگر از شهر بالاتر نباشد کمتر هم نیست اگر از ظرفیت گردشگری درشهرهای مرزی استفاده کرد درواقع فرصتی است که هم صنعت گردشگری ارتقا خواهد یافت و هم درافزایش امنیت اثر گذار خواهد بود.