سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهر یزی روستایی

چکیده:

درقرن بیست و یکم پیشرفت فناوری موجب می شود تا وقت انسان بیش ازپیش آزاد گرددو زمان بیشتری را صرف اوقات فراغت خود نمایددرواقع این قرن را باید عصرطبیعت گردشگری نامید گردشگری باهرانگیزه ای جزو ملزومات زندگی قرن بیست و یکم است گردشگری امروزه به عنوان یک یاز منابع درامد و ایجاد اشتغال درسطح ملی است و رهیافتی برای توسعه اقتصادی بویژه درمناطق و شهرهای کم توسعه و مرزی می باشد شهرهای مرزی کشور به دلیل کمبود امکانات و سرمایه گذاریها همواره از نقاط محروم کشور محسوب می شوند وجود پدیده هایی چون قاچاق کالا شرارت و کشیده شدن مرزنشینان به فعالیت های غیرقانونی ناشی از فقروبیکاری و کمبود امکاناتی است که براثر عدم توجه به مناطق و شهرهای مرزی کشور به وجود آمده است گردشگری درشهرهای مرزی میتواند عاملی درکاهش این مشکلات باشد.