سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدتقی امینی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور
سعیده سیادت – کارشناس ارشد مدیریت MBA
علیرضا پیرعلی – مربیدانشگاه پیام نوراهرم

چکیده:

مناطق مرزی شرق و جنوب شرقی کشور از نقاط بسیار حساس و استراتژیکی هستند که بنا به دلایلی چون طبیعت منزوی،غیر حاصلخیز بودن، عرصه های کوهستانی و بیابانی، فقدان رفاه و انگیزه های لازم برای زندگی، همواره جزء آسیب پذیرترین مناطق کشور به لحاظ اجتماعی و اقتصادی بوده اند. از سوی دیگر وجود پتانسیل های قوی نظیر در بر داشتن کیلومترها مرز آبی، گمرک، نیروی کار جوان، برخورداری از معادن غنی و سایر موارد این مرزها را به بسترهایی مطلوب جهت حضور سرمایه گذاران و رهانیدن ساکنین این استانها از بسیاری از مشکلات و معضلات ناشی از فقر و بیکاری تبدیل نموده است. در پژوهش حاضر تحت عنوان چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در مناطق مرزی با تمرکز بر دو استان مرزی سیستان و بلوچستان و هرمزگان، پژوهشگر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و مطالعات کتابخانه ای به شناسایی فرصت ها و چالشهای فراروی سرمایه گذاران در این دو استان مرزی پرداخته و راهبردهایی چند جهت بهره گیری از فرصت ها و غلبه بر موانع و تهدیدات پیش روی سرمایه گذاری در این دو استان را ارائه و پیشنهاد نموده است.