سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه باقرپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، بندرگز،ایران
مهدی ستاری قهفرخی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، مرکز بهشهر،دانشگاه پیام نور،بهشهر،

چکیده:

هدف پژوهش بررسی چالشها و ابزار های کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت سازمانهای آموزشی میباشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات و کیفیت مدیریت آموزشی ، تأثیر مهمی بر عملکرد سازمانهای آموزشی دارند و هر یک بهصورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند. با وجود این، مطالعات اندکی درباره ارتباط بین این دو و بهویژه تأثیری که فناوری اطلاعات بر روی مدیریت سازمانهای آموزشی خواهد داشت، انجام شده است. در این مقاله ضمن مطالعه جنبه های مختلف مدیریت و توضیح و تفسیر آنها، تأثیر فناوری اطلاعات بر هریک از این جنبه ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در نهایت نشان داده می شود که توسعه استفاده از فناوری اطلاعات، جنبه های مختلف مدیریت را تحت تأثیر قرار داده و به عنوان یک پشتیبانی کننده قوی برای مدیریت به کار میرود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مهمترین چالشها : حمایت بخش خصوصی، امکانات و تجهیزات رایانه ای و شبکه ای ، تدابیر و دستورالعمل های اجرایی شفاف، پشتیبانی فنی برای رفع اشکالات، سخت افزارها و نرم افزارهای آموزشی استاندارد ، مکانیزمی برای ارزیابی و بررسی موانع و مشکلات اجرایی میباشد؛ و مهمترین چشماندازها از گویههای: تنوع در روشهای آموزش، استفاده بیشتر از اطلاعات ، کاهش محدودیت مکانی و افزایش توان پژوهشی میباشد بهطوری که استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت به افزایش بهره وری منجر می شود.