سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین دبیری – سرپرست سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی
داود بازارباشی – معاونت پشتیبانی سازمان امور اقتصادی و دارایی

چکیده:

بودجه ریزی عملیاتی یکی از ابزارهای مهم مدیریت هزینه های عمومی دولت است. که از چندی پیش مباحث اجرایی آن در کشور شایع شده است این بحث از موضوعات اساسی در سطح کشورهای دنیاست حتی به طوریکه رئیس جمهوری شعار انتخاباتی خود را حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی عنوان می نماید و با این شعار برنده انتخاباتی می گرددکه خود بیانگر اهمیت بودجه ریزی عملیاتی است. اجرای بودجه ریزی عملیاتی نیازمند بسترهایی است که عدم توجه به آنها، بودجه ریزی را در عمل با مشکلاتی مواجه می سازد. که یکی از این بسترها، وجود ساختار مناسب حسابداری است که باید با بررسی واقعیتهای موجود در آن، به دنبال شناسایی نقاط ضعف در اجرای آن بود. زیرا به نظر می رسد بین استانداردهای اعلام شده و عملیات واقعی حسابداری، شکاف بزرگی نمایان است. که این مقاله به دنبال شناسایی آنهاست که احساس می شود در راستای اجرای بودجه ریزی عملیاتی قرار ندارند. این مقاله بر اساس پرسشنامه ای در شمالغرب کشور انجام یافته که جامعه آماری آن ذیحسابان، حسابرسان دیوان محاسبات و صاحب نظران سازمان مدیریت برنامه ریزی بوده که نتایج بیانگر وجود چالشهای واقعی در عمل بودجه ریزی عملیاتی است