سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا محمدی – عضو هیات علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سماء:دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورا
مهدی پناهی – عضو هیات علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سماء:دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورا

چکیده:

دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی نقش عمده ای را درفرایند یادگیری و آموزش دانشجویان ایفا م ی کنند به همین منظور و با بهره گیری از الگوها و شیوه های نوین اموزشی همسو با تغییرات درمحیط می بایست بینشها و باورها نیز تغییر یابد ایجاد یک سیستم آموزشی مناسب که مبتنی برتقاضا و نیاز جامعه و منطبق براهداف سیستمها و نگرشهای جامعه باشد از پدیده های تغییرات یاد شده ایران از جمله اولین کشورهایی بوده است که دانشگاه داری را تجربه کردها ست گندی شاپور اگرچه نخبه گرا و مخصوص نجیب زادگان و اشراف بود اما دردورانی که جهل و نادانی اغلب کشورهای اروپایی را فراگرفته بود مانند گوهری درخشان برتارک تاریخ و فرهنگ و تمدن بشری جلوه گری می کرده است هدف این پژوهش بررسی چالشهای موثر در آموزش و پژوهش حسابداری درایران و دستیابی به راهکارهای عملی موجود می باشد به نظر می رسد رسالمت ما در دانشگاه علاوه برآموزش مباحث نظری آن است که دانشجویان را با موضوعات و مسائل جاری درمملکت نیز آشنا کنیم