سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین روح الهی – شرکت نگین پروژه نقش جهان اصفهان
طیبه پایندان –

چکیده:

یکی از مسائلی که امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی ووسال حمل و نقل مورد توجه قرارگرفته است انواع گردشگریهاست این گردشگریها گاه جنبه دانشگاهی و علمی و گاه جنبه اقتصادی دارد اما ویژگی مشترک همه این گردشگریها مشکلات مربوط به سازگاری و فشارروانی کنارآمدن با میحط جدید است یکی ا زمفاهیم مربوط به این امر احساس غربت است که دراثر ترس و احساسهای ناگوار مربوط به تغییرات بسیارشدید موقعیت درجنبه های مختلف ایجادمی شود احساس غربت به شکل احساس دلتنگی و تنها بودن و تمایل به بازگشت به محیط قبلی به شکل معمول برای هرکسی اتفاق می افتد و به شکل حاد آن با مشکلات درسلامت بروز می کند دراین پژوهش به تبیین روانشناسختی احساس غربت درگردشگران علل ایجاد احساس غربت و راه های کاهش آن میپردازیم نتایج پژوهش نشان میدهد تفاوت های فرهنگی نوع دیدگاه منطقه میزبان و مهارت های ارتباطی خود گردشگری مهمترین عوامل موثربراحساس غربت است که می توان مهارت های ارتباطی و مهارت های کنارآمدن را درجهت کاهش احساس غربت آموزش داد