سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علیرضا کریمی –

چکیده:

خصوصی سازی یکی از تدابیری است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشورهای خود به اجرا در می آورند. خصوصی سازی و واگذاری بخشی از فعالیت های بخش ذولتی به بخش غیر دولتی با هدف افزایش کارائی فعالیت واحدهای اقتصادی از جمله مباحثی بوده که از ده های اخیر به طور جدی مورد توجه تاثیر کذاران اقتصادی جوامع مختلف بوده است. اما در کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل مشکلات ساختار اقتصاد این کشورها از جمله ضعف بخش خصوصی ، انحراف از اهداف واقعی خصوصی سازی ، فقدان قوانین و مقررات تسهیل کننده بخش خصوصی ،توسعه ناهمگون بخش های مختلف اقتصادی در این کشورها ، مشکلات مربوط به بازار سرمایه ، امنیت سرمایه گذاری و …. نتایج اجرای سیاست خصوصی سازی مشخص نیست. لذا اساس و پایه مقاله به بررسی فعالیت های جریان خصوصی سازی در واگذاری قطارها در بخش مسافری و تاثیرات آن بر مهمترین هدف خصوصی سازی یعنی افزایش کارائی و نوآوری می پردازد. در این مقاله تاکید می شود که در نظر نگرفتن عوامل شناخت شرایط حاکم بر واگذاریها و وضعیت لاز الاجرا و تاثیرات آن برای به انجام رسیدن نوآوری منجر به اضافه شدن مشکلات ارائه خدمات دهی مناسب و افزایش مفاسد اجتماعی در این زمینه می گردد.