سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر نوروزی – کارشناس دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران
غزال جعفری – رئیس گروه دفتر مهندسی رودخانه وسواحل
جواد میبدی – مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه و سواحل

چکیده:

رودخانه ها نه تنها منبع مهم تامین آب بلکه به عنوان یکی ازمنابع تولیدوانتقال رسوب تلقی میشود اگربرداشت شن و ماسه درقالب ضوابط فنی و برطبق دستورالعملهای کنترل کننده انجام نگیردقطعا موجب اثار منفی دربرهم زدن تعادل طبیعی رودخانه تخریب زمینهای اطراف محیط زیست آبزیان و زیستگاه های پرندگان و جانوران منطقه خواهد شد ازدیرباز تاکنون قوانینی درکشور جهت نظارت برنحوه برداشت شن وماسه و کنترل میزان برداشتهاه وضع گردیده است تمامی این قانونها دارای نقاط ضعف و قوت بوده و که با گذشت زمان تغییراتی درمفاد این قانونها حاصل گردیده است دراین تحقیق درابتدا وضعیت و میزان برداشت ها درکشور ارایه شده و چالشهای حقوقی موجود بررسی شده است سپس تحلیلی برکلیه قوانین حقوقی وضع شده درکشور ازابتدا صورت گرفته ونقاط ضعف و قوت قوانین پیشین و فعلی بیان شده است.