سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا اکبرزاده –

چکیده:

دردنیای مدرن امروزی مردم با آگهی های تبلیغاتی متنوعی بمباران می شوند سازمان ها نیز با هدف تحت تاثیر قرار دادن مخاطبین به ارایه تبلیغات مختلف مبادرت م یورزند صنعت بیمه نیز از این مقوله مستثنی نیست و جهت معرفی خدمات خود تلاش می کنند تا ازاین ابزار قوی به روشهای مختلف استفادهنماید اما پرسشی که دراین بخش مطرح می شود این است که چالشهای صنعتبیمه در ارایه تبلیغات بهینه کدامند؟ این مقاله با هدف پاسخگویی به این پرسش کلیدی تهیه و تدوین شده است برای تحقق این مهم ابتدا تبلیغات از بعد تئوریک تعریف پیشینه انواع و روشهای تبلیغات بررسی و سپس چالشهای تبلیغات درصنعت بیمه به تصویر کشیده شده است و درخاتمه نیز ویژگیهای تبلیغات اثربخش ارایه شده است.