سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسترن اکبری – شرکت توزیع برق مشهد
محمدحسین یغمایی مقدم –
سیدهدایت اخباری –

چکیده:

ارتباطات نقش اساسی درعملکرد و قابلیت اطمینان شبکه های هوشمنددارند برای دستیابی به صحت عملکرد شبکه های هوشمند برق استاندارد IEC61850 ارایه شدها ست به منظور جلوگیری ازبروز مشکلات جبران ناپذیرناشی ازآسیب پذیری زیرساخت های ارتباطی و حملات سایبری که میتواند امنیت ملی را به مخاطره بیاندازد بررسی چالشهای موجود و رفع آنها امری ضروری به حساب می آید مطالعات بسیاری روی جنبه های امنیتی شبکه های هوشمند برق صورت گرفته است اما دراکثر موارد به تطابق مکانیزم های امنیتی با شبکه های ارتباطی هوشمند توجهی نشده است درزمینهمسائل امنیتی سرویسهای ارتباطی ازقبیل GOOSE باید نیازمندیهای زمانی تعریف شده درIEC61850 را مدنظر قرارداد با بررسی تحقیقات انجام شده حملات سایبری به عنوان مهمترین چالش درپیاده سازی IEC61850 درشبکه هوشمند شناسایی شده است و راهکارهای مقابله با آن موردبررسی قرارگرفته است