سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سید نعمت الله رشیدی – کارشناس ارشد جغرافیا – برنامه ریزی شهری – مشاور شهردار دهدشت

چکیده:

اکوتوریسم کوتاه شده Ecological Touris است که .اهداف اصلی آن حفاظت از ویژگیهای طبیعی و توسعه جوامع محلی است. مهمترین هدف اکوتوریسم را قادر ساختن مردم به لذت بردن و درس گرفتن از خصوصیات منحصر به فرد محیط زیست اعم از طبیعی،تاریخی فرهنگی به شرط حفاظت از کل این مناطق و کمک به توسعه فرصتهای اقتصادی در جوامع محلی می دانند. اکوتوریسم میتواند با برقراری ارتباط عمیق با طبیعت عاملی،موثر جهت حفاظت و توسعه پایدار آن باشد. اکوتوریسم در واقع تمام گونه های توریسم بر پایه طبیعت را شامل میشود و به دنبال آن است که تاثیرات منفی گردشگری را بر محیط فرهنگی، اجتماعی و به خصوص طبیعی را کم کرده و نوعی منفعت اجتماعی را برای جوامع میزبان و افراد بومی و نوعی تعامل فرهنگی بین جوامع مختلف ایجاد نماید.استان کهگیلویه به عنوان یکی از استانهای زیبا و سرشار از طبیعت زیبا از جمله استانهایی است که دارای پتانسیل بالا جهت جذب گردشکر می باشد.لیکن با توجه به عدم برنامه ریزی های مناسب در استان نتوانسته است که این پتانسیل بالا را به حالت بالفعل تبدیل نماید. در این پژوهش بر آنیم تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به کارگیری مدل SWOT به عنوان یکی از مهمترین مدلها و روش ها برای برنامه ریزی اکوتوریسم به بررسی نقاط قوت،ضعف، فرصتها و تهدیدها در منطقه مورد مطالعه بپردازیم و در نهایت به ارائه راهکارهایی مناسب جهت توانمندسازی صنعت اکوتوریسم استان ارائه دهیم