سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درسالهای اخیربکارگیری فن آوریهای نوین درحمل و نقل یعنی پیاده سازی سیستم های هوشمند حمل و نقل به عنوان یکی ازمکانیزم های مطرح به منظور پاسخگویی به نیازهای حمل و نقل درعصر مدرن مطرح گردیده است شبکه های بین خودرویی موردی مبنای سیستم های نقلیه هوشمند است که به جلوگیری ازتصادف و کنترل ترافیک و کاربردهای دیگراختصاص یافته اند و باعث امکان بروز رفتارخودمختار هوشمند توسط خودروها درتصادفات می شوند هدف اصلی سیستم های بین خودرویی ایجادامنیت و راحتی برای رانندگان و مسافرین می باشد دراین راستا تلاشهای زیادی صورت گرفته تا ازتصادفات جلوگیری شود نخستین و بزرگترین چالش شبکه های بین خودرویی امنیت آنها است دراین تحقیق چالش پخش همکانی درشبکه های بین خودرویی بررسی شده است و راهکاری به این منظور ارایه شده است که ازاین رو نتایج شبیهسازی الگوریتم پیشنهادی افزایش امنیت را درشبکه های خودرویی نشان داده است شبیه سازی الگوریتم بااستفاده ازنرم افزار متلب صورت گرفته است