سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسین رجاء – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

اگربه بیشینه مقوله نفوذگری نگاهی بیندازید خواهید با آمدن هر تکنولوژی جدید نفوذگران به دنبال رخنه های امنیتی آن گشته و با سوء استفاده از حفره های موجود در آن تکنولوژی را به چالش می کشند نفوذگرانب ا دسترسی و کنترل سیستم می توانند دست به اقدامات خرابکارانه زنند و باعث شوند هزینه ای هنگفت از حیث مادی و معنوی و همچنین خسارتهای جبران ناپذیری به فرد و سیستم تحمیل شود اهمیت این مقوله و اینکه تکنولوژی RFID از این مساله مستثنا نیست ما را برآن داشت که دراینمقاله به بررسی چالشهای امنیتی و حفره های موجود در RFID بپردازیم با بررسی صورت گرفته دو دسته اصلی چالش امنیتی در سیستمهای امنیتی مبتنی بر RFID شناسایی شده است این دو دسته شامل بدافزارها و آسیب پذیری ها می باشد بدافزارها منشا خارجی داشته و براساس برچسب های RFID به وجود می آیند آسی ب پذیری برخلاف بدافزارها از نقص داخلی سیستم مبتنی بر RFID نشات می گیرد درنهایت راهکارهایی برای ایمن سازی این چالشها ارایه داده ایم .