سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیمین ارمغان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادشهر ری

چکیده:

کاهش تدریجی کشاورزی ورشکستگی کارخانه ها کاهش فرصت های شغلی توزیع ناعادلانه ثروت توسعه فرهنگ مصرفگرایی و رانت خواری از مهمترین عواملی است که اقتصاد کشور ها را تهدید م یکند قطعاقاچاق به عنوان اولین مانع دررشدوشکوفایی اقتصاد ذهن سیاست گذاران کشورها را به خود مشغولنمودها ست پدیده ناهنجارقاچاق یک عامل بازدارنده و مشکلی پیچیده و چندبعدی استکه ریشه های آن درحوزه ملی و بین المللی نهفتهاست و میتواند آثار متفاوتی درزمینه های مختلف اقتصادیاجتماعی سیاسی و فرهنگی جامعه بگذارد آثار اقتصادی قاچاق میتواند مثبت و منفی باشد آثار منفی قاچاق را میتوان بطور خلاصه به کاهش تولیدداخلی و درنتیجه افزایش بیکاری و تاثیر نامطلوب برسیاست های بازرگانی و کاهش درآمدهای عمومی دولت و محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی و سلامت جامعه و مصرف کنندگان دانست