سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبد امینی حسینی – استادیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه
پروانه پیشنمازی – دانشجوی دکترای ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری

چکیده:

واقعیت لرزه خیزی بالای کشور یکی از مقولاتی است که توجه همگان را به کنترل اثرات منفی ناشی از زلزله را جلب کرده است اگرچه جلوگیری کامل از تلفات و خسارات ناشی از زلزله های شدید در حال حاضر امکان پذیر نیست لکن با استفاده از تمهیدات مدیریت بحران زلزله و تهیه و تنظیم و بکارگیری برنامه های پیشگیرانه می توان اثرات زمین لرزه ها را تا حد زیادی کاه شداد پرواضح است که ارتقای سطح دانش و معلومات و افزایش سطح اطلاعات مردم و مسئولان دررابطه با موضوع زلزله و مسائل پیرامون آن میتواند تا حد مطلوبی به مدیریت کاهش اثرات زلزله کمک کرده و تلفات و خسارات ناشی از آن را کاهش دهد. لذا توجه به اطلاعات و موضوع اطلاع رسانی یکی از شالوده های اصلی در مدیریت بحران زلزله است.