سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیام فرجی لاهیجانی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
یعقوب قلی پور – عضو هئیت علمی دانشگاه تهران، دانشکده فنی و مهندسی
مجتبی حسینعلی پور – عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده معماری و شهر سازی مدیر گروه ف
علی کبیری جهان آبادی – مدیر طرح و برنامه شرکت مهندسان مشاور کریت کارا

چکیده:

هدف از این مقاله، بررسی وضعیت موجود و پیشنهاد راهکارهایی جهت افزایش کاربردپیشنهاد تغییربه روش مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی و استفاده از منافع حاصل از آن می باشد. به منظور دستیابی به این مقصود، با استفاده از ابزار مصاحبه و نظرسنجی از طریق پرسشنامه، وضعیت ارائه « کشور پیشنهاد تغییر در کشور مورد مطالعه قرار گرفت. با عنایت به نتایج حاصل از این تحقیق، مشخص می شود که نگرانی از کاهش حجم قرارداد، عدم معرفی صحیح نشریه ۲۹۰ برای ارکان پروژه، نبود حمایت های مدیریتی از طرف کارفرمایان و نبود ضمانت های اجرایی تسهیم سود ناشی از صرفه جویی پیشنهادات تغییر از عمده دلایل عدم تمایل پیمانکاران به ارائه پیشنهاد تغییر می باشد. همچنین مقاومت و موض عگیری مشاوران در مقابل پیشنهادات تغییر ارائه شده توسط پیمانکاران و حمایت نکردن دستگا ههای اجرایی از دلایل عدم موفقیت پیشنهادات تغییر ارائه شده در ایران م یباشد. این مقاله با معرفی چند راه حل جهت بهبود فرایند ارائه پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش در ایران پایان می پذیرد